NORDIC STORIES / På andra sidan om oss (On the other side of us)

A Collaborative Nordic project between artists from Finland and Sweden. The result of Marias visits in Torney Valley during 2019 and 2021. Exhibition at Studio Jala, Haparanda Sweden

På två platser i Haparanda, Studio Jala och Biblioteket i Haparanda presenterar konstnärerna
Maria Nordbäck (FI) och Nina Svensson (SE) delar av ett konstnärligt nordiskt samarbete
som påbörjades 2019 i Tornio och Haparanda med ett artist-in-residens i Swedish Lappland AiR,
och med ett stöd från Nordisk Kulturkontakt.


De har tillsammans besökt platser och personer i Tornedalen, studerat historien och fått
ta del av historier, sanna och osanna, från möten som speglar ett landskap och en gemenskapen
på båda sidor om Torne älv. Nu visar de delar av samarbetet från innan gränsen stängdes och medan den var stängd då samarbetet fortsatte på ett annat sätt då konstnärer gjorde separata resor på vardera sidan om Torne älv och med distans till varandra närmade de sig landskapet och folket i Tornedalen.


Maria Nordbäck visar en installation; "Greetings from The North som är en reseberättelse i blandteknik, kartor, broderi och fotografier. I den kan man följa Marias resa under pandemin längs med gränsen Finland/Sverige och Norge. Videon "Greetings from Torne Valley" baserar sig på intervjuer där Maria på ett lekfullt sätt bett folk att berätta om Tornedalen. I "Berättelser from Tornedalen" har Maria bjudit in deltagare i ett broderiprojekt, där hantverket och berättelsen står i fokus.

The wall
The wall

Greetings from the North

press to zoom
Opening
Opening

press to zoom
Participants work
Participants work

Maritha Eliasson

press to zoom
The wall
The wall

Greetings from the North

press to zoom
1/15